Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Câu 2 Nhận biết

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu
Câu 12 Nhận biết

Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?


Câu 13 Thông hiểu

Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đã đoạn giải Nôbel là ai?


Câu 15 Thông hiểu
Câu 16 Nhận biết

Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?


Câu 17 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?


Câu 21 Thông hiểu

Nhân tố nào được xem là “chìa khóa” của cuộc Duy tân ở Nhật Bản từ năm 1868?


Câu 23 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao
Câu 29 Vận dụng cao

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?