Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 01

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập chương 1 và chương 2