Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 lần 2 - Đề số 5

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Trung Quốc và Đông Nam Á

Câu 3 Thông hiểu

Cho đến năm 2015, nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?


Câu 5 Nhận biết
Câu 9 Vận dụng
Câu 10 Vận dụng

Quốc gia nào sau đây có ngành dịch vụ hàng hải phát triển nhất khu vực Đông Nam Á?