Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 lần 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: LB Nga (kinh tế) và Nhật Bản

Câu 1 Thông hiểu

Ý nào sau đây không biểu hiện khó khăn của Liên Bang Nga sau khi Liên Bang Xô viết tan rã (đầu thập niên 1990 và những năm tiếp theo)?


Câu 2 Nhận biết

Ở Nga, các ngành công nghiệp như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xen-lu-lô được gọi là các ngành công nghiệp


Câu 3 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của


Câu 9 Vận dụng

Những ngành công nghiệp mà Liên Bang Nga hợp tác chủ yếu với Việt Nam (trước đây và hiện nay) là