Đề kiểm tra 15 phút chương 7: Mắt - Các dụng cụ quang - Đề số 3

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài: Thấu kính (Phần 1 + 2), Các dạng bài tập thấu kính, Kính lúp, Kính hiển vi, Kính thiên văn