Đề kiểm tra 15 phút chương 7: Mắt - Các dụng cụ quang - Đề số 2

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Lăng kính - Bài tập lăng kính đến bài Các dạng bài tập về mắt - Cách khắc phục các tật của mắt