Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Khúc xạ ánh sáng - Đề số 4

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài thuộc chương 6