Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Khúc xạ ánh sáng - Đề số 3

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Khúc xạ ánh sáng đến bài Hiện tượng phản xạ toàn phần - Phương pháp giải bài tập hiện tượng phản xạ toàn phần

Câu 1 Thông hiểu

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới :


Câu 2 Nhận biết

Chiết suất tuyệt đối của môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với


Câu 6 Nhận biết

Cho hai môi trường trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường hai đối với môi trường một là :


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là:


Câu 9 Vận dụng

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tổng độ lớn góc tới và góc khúc xạ bằng \({90^0}\). Khi đó góc tới i được tính theo công thức


Câu 10 Vận dụng

Tính vận tốc của ánh sáng trong kim cương. Biết kim cương có chiết suất \(n = 2,5\) và vận tốc ánh sáng trong chân không là \(c = {3.10^8}m/s\).


Câu 11 Vận dụng

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có giá trị là? Biết góc tới i = 300.


Câu 12 Vận dụng

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính \(R = 4cm\) . Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất \(n = 1,33\). Đỉnh OA ở trong nước. Tìm chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A của đinh.