Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Khúc xạ ánh sáng - Đề số 3

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Khúc xạ ánh sáng đến bài Hiện tượng phản xạ toàn phần - Phương pháp giải bài tập hiện tượng phản xạ toàn phần