Đề kiểm tra 15 phút chương 5: Cảm ứng điện từ - Đề số 2

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chương 5: Cảm ứng điện từ