Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh trưởng và phát triển - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3 Sinh trưởng và phát triển

Câu 4 Nhận biết

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do hoạt động:


Câu 7 Nhận biết

Vào mùa đông cá rô phi ngừng lớn và ngừng đẻ khi nhiệt độ hạ xuống dưới


Câu 9 Vận dụng
Câu 10 Vận dụng

Để tăng trọng cho lợn thịt ở giai đoạn cai sữa, người ta tăng lượng axit amin nào trong khẩu phần ăn ?