Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Dòng điện trong các môi trường - Đề số 01

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài C1 đến C3