Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Dòng điện không đổi - Đề số 02

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài B5 đến B9