Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Đề số 3

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Cấu tạo của lá đến bài Các hình thức hô hấp ở động vật

Câu 2 Thông hiểu

Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa?


Câu 3 Thông hiểu

Những đặc điểm nào dưới đây đúng với thực vật CAM?

(1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng như dứa, thanh long…

(2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương...

(3) Giai đoạn cố định CO2 tạm thời và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

(4) Giai đoạn cố định CO2 diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

Phương án trả lời đúng là:


Câu 4 Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây của thú ăn thịt?

(1) Dạ dày đơn

(2) Ruột dài

(3) Ruột ngắn

(4) Manh tràng phát triển

(5) Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hóa cơ học và hóa học và được hấp thụ.


Câu 5 Nhận biết

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, sự biến đổi thức ăn trong tế bào được gọi là :


Câu 6 Nhận biết

Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả kém nhất đối với tổng hợp chất hữu cơ?


Câu 7 Nhận biết

Một phân tử glucose qua quá trình hô hấp hiếu khí giải phóng:


Câu 8 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, ở động vật có bao nhiêu hình thức hô hấp?


Câu 13 Vận dụng

Nguyên tố khoáng nào sau đây đóng vai trò trong việc giúp cân bằng ion, quang phân ly nước ở cơ thể thực vật?


Câu 14 Vận dụng

 Khi lấy chất khí tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, ta thấy nước vôi trong bị vẩn đục, điều này đó chứng minh