Đề kiểm tra 1 tiết chương 7: Mắt - Các dụng cụ quang - Đề số 1

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chương 7: Mắt - Các dụng cụ quang