Đề kiểm tra 1 tiết chương 5: Cảm ứng điện từ - Đề số 1

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chương 5: Cảm ứng điện từ