Đề kiểm tra 1 tiết chương 1: Điện tích - Điện trường - Đề số 02

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập nội dung chương 1: Điện tích - Điện trường