Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2 Cảm ứng - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ bài Tiêu hóa ở động vật đến bài Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật