Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2 Cảm ứng - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ bài Tiêu hóa ở động vật đến bài Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

Câu 3 Nhận biết

Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :


Câu 6 Thông hiểu

Thả chó xuống hồ bơi lần đầu thấy chó rất hoảng sợ cố bơi vào bờ, sau một số lần như vậy chó không hoảng sợ nữa đây là hiện tượng:


Câu 7 Nhận biết

Tính tự động của tim là do khả năng điều khiển tự động của:


Câu 8 Thông hiểu

Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ:


Câu 12 Thông hiểu

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quá trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. còn tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ


Câu 18 Thông hiểu

Cho các trường hợp sau:

(1) Cổng K+ và Na+ cùng đóng

(2) Cổng K+ mở và Na+ đóng

(3) Cổng K+ và Na+ cùng mở

(4) Cổng K+ đóng và Na+ mở

Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi:


Câu 24 Thông hiểu

Cơ quan nào dưới đây không được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng