Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Lí - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 10

tải về Tải về

Câu 1 Vận dụng

 Một chiếc thuyền chạy ngược dòng trên một đoạn sông thẳng, sau 1 giờ đi được 9km so với bờ. Một đám củi khô trôi trên sông đó, sau 1 phút trôi được 50m so với bờ. Vận tốc của thuyền so với nước là:


Câu 2 Vận dụng

 Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là:


Câu 3 Vận dụng

 Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc quân cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng với mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8m/s2. Quãng đường bóng đi được là:


Câu 4 Vận dụng

 Một chiếc xe đạp đang chạy với tốc độ 36km/h thì tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi đứng lại sau 5s. Quãng đường xe chạy được trong giây cuối cùng là:


Câu 7 Vận dụng

 Chọn đáp số đúng. Hai lực đồng quy có độ lớn là 9N và 12N. Giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực:


Câu 9 Vận dụng

 Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn được 10cm?


Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

 Để xác định sự thay đổi vị trí của một chất điểm theo thời gian, người ta dùng:


Câu 12 Vận dụng

 Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của ô tô là:


Câu 13 Vận dụng

 Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng 9N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?


Câu 14 Vận dụng

 Một lực F truyền cho một vật khối lượng \({m_1}\) một gia tốc 6m/s2, truyền cho \({m_2}\)  gia tốc 3m/s2. Lực F truyền cho \({m_1}\; + {m_2}\;\) một gia tốc là:


Câu 15 Thông hiểu

Hoà nói với Bình: ‘’Mình đi mà hoá ra đứng, cậu đứng mà hoá ra đi’’. Trong câu nói này, Hoà đã chọn vật làm mốc là gì?


Câu 16 Vận dụng

Một người gánh một thùng gạo nặng 250N và một thùng ngô 150N trên một đòn gánh. Hỏi vai người chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh:


Câu 17 Thông hiểu

 Hòn bi A có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi B. Cùng một lúc từ độ cao h, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây đúng:


Câu 18 Thông hiểu

 Nếu hợp lực tác dụng lên một vật là lực không đổi theo thời gian thì vật đó sẽ thực hiện chuyển động:


Câu 19 Vận dụng

Momen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5N và cánh tay đòn là 2 mét?


Câu 20 Vận dụng

Một vật rơi tự do từ độ cao 80m. Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là:


Câu 21 Nhận biết

Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không có tính tương đối:


Câu 22 Vận dụng

 Một người có khối lượng 50kg hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu? Lấy \(g = 9,81m/{s^2}\).


Câu 23 Vận dụng

 Một máy bay bay ngang với tốc độ 150m/s, ở độ cao 490m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy \(g = 9,8m/{s^2}\). Tầm bay xa của gói hàng là:


Câu 24 Vận dụng

 Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: \(x = 5 + 60t\) (x đo bằng km và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?


Câu 25 Vận dụng

 Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc \(\alpha  = {20^0}\) (hình vẽ). Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Lực căng T của dây là:


Câu 28 Thông hiểu

 Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên:


Câu 29 Vận dụng

 Một lốp ô tô chứa không khí ở \(5{\rm{ }}bar\) và \({25^0}C\) . Khi xe chạy, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới \({50^0}C\). Lúc này áp suất trong lốp xe bằng:


Câu 31 Thông hiểu

 Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì A và Q trong biểu thức \(\Delta U = Q + A\;\) phải có giá trị nào sau đây?


Câu 32 Vận dụng

 Thực hiện công \(100J\)  để nén khí trong xylanh và khí truyền ra môi trường một nhiệt lượng 20 J. Kết luận nào sau đây là đúng?


Câu 33 Nhận biết
Câu 34 Vận dụng

 Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng \(150N\). Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang bằng \({30^0}\). Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy được \(200m\) có giá trị


Câu 35 Vận dụng

 Người ta thả rơi tự do một vật \(400g\) từ điểm B cách mặt đất \(20m\). Bỏ qua ma sát, lấy \(g = 10m/{s^2}\). Cơ năng của vật tại C cách B một đoạn \(5m\) là


Câu 36 Vận dụng

 Một lò xo có độ cứng \(100N/m\), một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén \(4cm\) thì thế năng đàn hồi của hệ là


Câu 37 Vận dụng

 Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng tăng \({2.10^5}Pa\) thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí đó tăng \({5.10^5}Pa\) thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi, áp suất và thể tích ban đầu của khí là:


Câu 38 Vận dụng

 Dưới áp suất \({10^5}Pa\) một lượng khí có thể tích là 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên \(1,{25.10^5}Pa\) thì thể tích là


Câu 40 Thông hiểu