Đề thi học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: công nghiệp, dịch vụ và môi trường - sự phát triển bền vững

Câu 1 Nhận biết

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?


Câu 6 Nhận biết

Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư là đặc điểm nổi bật của


Câu 9 Nhận biết

Ở xứ lạnh, về mùa đông loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được?


Câu 14 Nhận biết

Đối với việc hình thành các điểm du lịch, yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng là


Câu 16 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?


Câu 19 Nhận biết

Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của


Câu 22 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?


Câu 26 Nhận biết

Để đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ cần có vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là gì ?


Câu 28 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:
            Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới giai đoạn 1950 – 2013

Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 29 Vận dụng

Sự phân bố của ngành công nghiệp nào sau đây không phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí nguồn nguyên liệu


Câu 30 Vận dụng

“TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải của khu vực phía Nam; gồm nhiều khu công nghiệp (khu công nghệ cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp có mốí liên hệ chặt chẽ với nhau; các khu công nghiệp tiêu biểu là khu công nghiệp Tân Thuận, Hiệp Phước; khu công nghệ cao Linh Trung 1, Linh Trung 2…”. Những đặc điểm trên cho biết TP. HCM thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây:


Câu 31 Vận dụng

Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây ?


Câu 33 Vận dụng

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là


Câu 34 Vận dụng

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là


Câu 35 Vận dụng

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn tới phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải thể hiện ở

1. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải

2. Công tác thiết kế và khai thác công trình vận tải

3. Hoạt động của các phương tiện vận tải

4. Không ảnh hưởng đến sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải

5. Ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế các phương tiện vận tải

Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?


Câu 36 Vận dụng
Câu 38 Vận dụng cao

Sự phát triển của quốc gia nào sau đây là ví dụ điển hình nhất để chứng minh cho quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm?