Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: công nghiệp, dịch vụ và môi trường - sự phát triển bền vững