Đề thi giữa kì 2 - lần 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Dịch vụ và Mội trường - sự phát triển bền vững