Đề thi giữa kì 2 - lần 1 - Đề số 1

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Công nghiệp