Đề kiểm tra 15 phút chương dịch vụ - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Dịch vụ