Grammar - Unit 2: My House - Tiếng Anh 6 - Global Success


Tổng hợp lý thuyết Ngữ pháp: sở hữu cách & giới từ chỉ địa điểm Unit 2. My house tiếng Anh 6 Global Success sách Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Possessive case (Sở hữu cách)

- Chúng ta sử dụng ‘s sau một tên riêng.

Ví dụ: This is Elena’s room.

(Đây là phòng của Elena.)

- Chúng ta sử dụng ‘s sau một danh từ số ít.

Ví dụ: This is my mum’s book.

(Đây là quyển sách của mẹ tôi.)

II. Prepositions of place (Giới từ chỉ nơi chốn)

- Giới từ chỉ nơi chốn mô tả người hoặc vật đang ở đâu.

- Sau đây là một số giới từ chỉ nơi chốn.

+ in: trong

+ on: trên

+ behind: phía sau

+ under: bên dưới

+ next to: bên cạnh

+ in front of: phía trước

+ between: giữa

 Ví dụ: The books are in the box.

(Những quyển sách ở trong cái hộp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 2: My House