Cùng em học Toán 5 Tuần 17 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 58, 59, 60 - Tuần 17 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59, 60 - Tiết 2. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm. Hình tam giác - Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính (ấn các phím thích hợp của máy tính bỏ túi rồi ghi kết quả vào chỗ chấm):

a)

\(\eqalign{
& 9868 + 879 = \ldots \cr 
& 67854 - 7849 = \ldots \cr 
& 76523 \times 699 = \ldots \cr 
& 609,14:458 = \ldots \cr 
& 398,89 + 72,99 = \ldots \cr 
& 6758,98 - 654,34 = \ldots \cr 
& 782,36 \times 2,456 = \ldots \cr 
& 38,952:43,28 = \ldots \cr} \)

b) - Tỉ số phần trăm của 48 và 9600 là: …….

- Tính 35% của 792: …….

- Tính 40% của 84,6: …….

- Tìm A biết 25% của A là 33,59: …….

- Tìm A biết 4,5% của A là 50,4: …….

Phương pháp giải:

Xem hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi trong sách giáo khoa.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 9868 + 879 = 10747 \cr 
& 67854 - 7849 = 60005 \cr 
& 76523 \times 699 = 53489577 \cr 
& 609,14:458 = 1,33 \cr 
& 398,89 + 72,99 = 471,88 \cr 
& 6758,98 - 654,34 = 6104,64 \cr 
& 782,36 \times 2,456 = 1921,47616 \cr 
& 38,952:43,28 = 0,9 \cr} \)

b) - Tỉ số phần trăm của 48 và 9600 là:           48 : 9600 = 0,005 = 0,5%

- Tính 35% của 792:                792 × 35% = 277,2

- Tính 40% của 84,6:               84,6 × 40% = 33,84

- Tìm A biết 25% của A là 33,59:       33,59 : 25% =134,36

- Tìm A biết 4,5% của A là 50,4:        50,4 : 4,5% = 1120

Bài 2

Giải bài toán sau (bằng máy tính bỏ túi):

Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2015, một tỉnh miền núi đã trồng trên 14 400ha, đạt 103% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích trồng rừng mới tập trung trên 13 800ha, đạt trên 102% kế hoạch, rừng phân tán gần 570ha, đạt khoảng 114% kế hoạch.

Hỏi theo kế hoạch, tỉnh miền núi đó dự định trồng bao nhiêu héc-ta rừng, bao nhiêu héc-ta rừng phân tán?

Phương pháp giải:

- Theo đề bài, 103% rừng đã trồng được là 14 400ha. Để tìm số héc-ta rừng đã trồng được ta lấy 14 400 chia cho 103%.

- Theo đề bài, 114% rừng phân tán đã trồng được là 570ha. Để tìm số héc-ta rừng phân tán đã trồng được ta lấy 570 chia cho 114%.

Lời giải chi tiết:

Theo kế hoạch, tỉnh miền núi đó dự định trồng số héc-ta rừng là:

                        14 400 : 103% = 13 980,58 (ha)

Theo kế hoạch, tỉnh miền núi đó dự định trồng số héc-ta rừng phân tán là:

                        570 : 114% = 500 (ha)

                              Đáp số : 13 980,58 ha rừng ; 

                                           500 ha rừng phân tán.

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm:

 

Tam giác IHG có các cạnh là: …….

Các góc là: …….

 

Tam giác RPQ có các cạnh là: …….

Các góc là: …….

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh và các góc của các tam giác đã cho.

Lời giải chi tiết:

Tam giác IHG có các cạnh là: cạnh HI, cạnh IG, cạnh HG.

Các góc là: góc H, góc I, góc G.

Tam giác RPQ có các cạnh là: cạnh PR,cạnh RQ, cạnh PQ.

Các góc là: góc P, góc Q, góc R.

Bài 4

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Hình tam giác ……. có đát là ……. chiều cao tương ứng với đáy ……. là …….

b) Hình tam giác ……. có đát là ……. chiều cao tương ứng với đáy ……. là …….

c) Hình tam giác ……. có đát là ……. chiều cao tương ứng với đáy ……. là …….

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm đáy và chiều cao tương ứng với đáy đó.

Lời giải chi tiết:

a/ Hình tam giác ABC có đáy là BC, chiều cao tương ứng với đáy BC là AH.

b/ Hình tam giác MNP có đáy là MP, chiều cao tương ứng với đáy MP là NF.

c/ Hình tam giác HIK có đáy là HI, chiều cao tương ứng với đáy HI là KO.

Vui học

Từ ngày 16/03/2015 giá bán điện bình quân tăng từ 1508 đồng một số điện lên 1622 đồng. Giá bán điện bình quân đã tăng bao nhiêu phần trăm? Trước khi giá điện tăng, mỗi tháng gia đình chị Hà phải trả khoảng 200 000 đồng tiền điện, với giá điện mới chị Hà phải trả khoảng bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền tăng thêm đối với 1 số điện ta lấy giá sau khi tăng trừ đi giá ban đầu.

- Muốn biết giá điện đã tăng bao nhiêu phần trăm ta tìm tỉ số phần trăm giữa giá tiền tăng thêm và giá điện ban đầu.

- Tìm số tiền điện chị Hà phải trả ta lấy số tiền ban đầu phải trả cộng với số tiền tăng thêm.

Lời giải chi tiết:

Giá bán một số điện đã tăng lên số tiền là:

              1622 – 1508 = 114 (đồng)

Giá bán điện bình quân đã tăng số phần trăm là:

            114 : 1508 = 0,0755 = 7,55%

Với giá điện mới, mỗi tháng chị Hà phải trả thêm số tiền là:

            200 000 × 7,56% = 15 100 (đồng)

Với giá điện mới, mỗi tháng chị Hà phải trả số tiền là:

          200 000 + 15 100 = 215 100 (đồng)

                              Đáp số: 215 100 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 17 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.