Cùng em học Toán 5 Tuần 15 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 52, 53 - Tuần 15 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 - Tiết 2. Tỉ số phần trăm. Giải toán về tỉ số phần trăm - Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết mỗi phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết \(\dfrac{1}{{100}} = 1\% \).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

Mẫu: 9,9 và 30

9,9 : 30 = 0,33 = 33%

a) 26 và 104

b) 4,5 và 90

c) 2,7 và 7,5

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\)và \(b\) ta làm như sau:

-  Tìm thương của \(a\)và \(b\).

-  Nhân thương đó với .. và viết thêm kí hiệu  vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 26 và 104

    26 : 104 = 0,25 = 25%

b) 4,5 và 90

    4,5 : 90 = 0,05 = 5%

c) 2,7 và 7,5

    2,7 : 7,5 = 0,36 = 36%

Bài 3

Câu lạc bộ Em yêu môn Toán của một trường tiểu học có 100 bạn, trong đó có 45 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn của cả câu lạc bộ.

Phương pháp giải:

Đề bài yêu cầu tìm tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn của câu lạc bộ nên ta sẽ tìm thương giữa số số bạn nữ và số bạn của câu lạc bộ, tức là tìm thương của phép chia 45 : 100, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn của câu lạc bộ là:

                          45 : 100 = 0,45 = 45%

                                    Đáp số: 45%.

Bài 4

Lớp 5C có 30 bạn, trong đó có 21 bạn thích bóng đá. Hỏi số bạn thích bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn của lớp 5C ?

Phương pháp giải:

Để tìm số bạn thích bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn của lớp 5C ta sẽ tìm thương giữa số bạn thích bóng đá và số bạn của lớp 5C, tức là tìm thương của phép chia 21 : 30, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số bạn thích bóng đá chiếm số phần trăm số bạn của lớp 5C là:

                        21 : 30 = 0,7 = 70%

                            Đáp số: 70%.

Vui học

Trên xe buýt có 25 học sinh nam, 18 học sinh nữ và 7 người lớn, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a/ Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và tổng số người trên xe là …….

b/ Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số người trên xe là …….

c/ Tỉ số phần trăm của số người lớn và tổng số người trên xe là …….

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\)và \(b\) ta làm như sau:

-  Tìm thương của \(a\)và \(b\).

-  Nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a/ Trên xe có tổng số người là:

                        25 + 18 + 7 = 50 (người)

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và tổng số người trên xe là:

                        25 : 50 = 0,5 = 50%   

b/ Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số người trên xe là:

                        18 : 50 = 0,36 = 36%

c/ Tỉ số phần trăm của số người lớn và tổng số người trên xe là:

                        7 : 50 = 0,14 = 14% 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 15 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.