Cùng em học Toán 5 Tuần 13 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 44 - Tuần 13 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 - Tiết 1. Luyện tập chung. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng hai cách: \(\left( {2,15 + 3,85} \right) \times 1,2 = ?\)

Cách 1. \(\left( {2,15 + 3,85} \right) \times 1,2 =  \ldots \)

Cách 2. \(\left( {2,15 + 3,85} \right) \times 1,2 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Cách 1: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng công thức nhân một tổng với một số: 

\((a + b) \times c = a \times c + b \times c\)

Giải chi tiết:

Cách 1.

 \(\begin{array}{l}\left( {2,15 + 3,85} \right) \times 1,2\\ = 6 \times 1,2\\ = 7,2\end{array}\)

Cách 2.

\(\begin{array}{l}\left( {2,15 + 3,85} \right) \times 1,2\\ = 2,15 \times 1,2 + 3,85 \times 1,2\\ = 2,58 + 4,62\\ = 7,2\end{array}\)

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện:

a) \(16,7 \times 2,5 - 6,7 \times 2,5 =  \ldots \)

b) \(4,65 \times 5,7 + 5,7 \times 5,35 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một một số với một tổng hoặc nhân một số với một hiệu:

\(\begin{array}{l}(a + b) \times c = a \times c + b \times c\\(a - b) \times c = a \times c - b \times c\end{array}\).

Giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 16,7 \times 2,5 - 6,7 \times 2,5 \cr 
& = (16,7 - 6,7) \times 2,5 \cr 
& = 10 \times 2,5 \cr 
& = 25 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 4,65 \times 5,7 + 5,7 \times 5,35 \cr 
& = 5,7 \times (4,65 + 5,35) \cr 
& = 5,7 \times 10 \cr 
& = 57 \cr} \)

Bài 3

Tính:

 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi thức hiện tính như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Giải chi tiết:

Bài 4

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}5,9:2\\0,336:6\\23,94:6\\32,64:16\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi thức hiện tính như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài