Cùng em học Toán 5 Tuần 9 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 31, 32 - Tuần 9 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Diện tích một trang trại là 9ha. Diện tích trang trại đó là ……m2.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đổi \(1ha = 10\,\,000{m^2}\).

Giải chi tiết:

Diện tích một trang trại là 9ha. Diện tích trang trại đó là 90 000m2.

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 33m 12cm = 33,12m

 

b) 70kg 130g = 711,30kg

 

c) 8dm2 3cm2 < 8,3dm2

 

d) 5km 304m < 5,304km

 

Phương pháp giải:

Đổi về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Giải chi tiết:

Ta có:

33m 12cm = 33,12m; 

70kg 130g = 70,130kg = 70,13kg

8dm2 3cm2 =8,03dm2 

5km 304m = 5,304km

Vậy ta có bảng sau:

a/ 33m 12cm = 33,12m

Đ

b/ 70kg 130g = 711,30kg

S

c/ 8dm2 3cm2 < 8,3dm2

Đ

d/ 5km 304m < 5,304km

S

Bài 3

Có 3 túi bánh, cân nặng của mỗi túi bánh như hình vẽ dưới đây :


Hãy viết cân nặng của mỗi túi bánh với đơn vị ki-lô-gam:

Túi bánh A cân nặng: ……. kg

Túi bánh B cân nặng: ……. kg

Túi bánh C cân nặng: ……. kg

Phương pháp giải:

Viết số đo khối lượng dưới dạng hỗn số rồi viết dưới dạng số thập phân.

Giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}1kg\,\,500g = 1\dfrac{{500}}{{1000}}kg = 1,500kg=1,5kg;\\1kg\,\,50g1\dfrac{{50}}{{1000}}kg = 1,050kg = 1,05kg;\\1kg\,\,550g = 1\dfrac{{550}}{{1000}}kg = 1,550kg = 1,55kg.\end{array}\)

Vậy:

Túi bánh A cân nặng: 1,5kg.

Túi bánh B cân nặng: 1,05kg.

Túi bánh C cân nặng: 1,55kg.

Bài 4

Cứ 4 giờ đội công trình ghép được 80 ống nước. Mỗi ông dài 8m. Hỏi:

a) Sau 7 ngày đội thợ đó ghép được bao nhiêu ống nước? (Biết 1 ngày làm 8 giờ và năng suất lao động như nhau)

b) Đường ống nước ghép được dài mấy ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tìm tỉ số giữa 8 giờ và 4 giờ.

- Tìm số ống nước ghép nước trong 8 giờ (hay trong 1 ngày).

- Tìm số ống nước ghép nước trong 7 ngày ta lấy số ống nước ghép nước trong 1 ngày nhân với 7.

- Tìm độ dài ống nước ghép được ta lấy độ dài 1 ống nước nhân với số ống nước.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-mét, lưu ý rằng 1km = 1000m

Giải chi tiết:

a/ 8 giờ gấp 4 giờ số lần là:

            8 : 4 = 2 (lần)

Trong 8 giờ đội công trình ghép được số ống nước là:

                        80 × 2 = 160 (ống nước)

Hay trong 1 ngày (vì 1 ngày làm 8 giờ) đội công trình ghép được 160 ống nước.

Sau 7 ngày đội thợ đó ghép được số ống nước là:

                        160 × 7 = 1120 (ống nước)

b/ Đường ống nước ghép được dài số ki-lô-mét là:

                        8 × 1120 = 8960m

                        8960m = 8,96km

                Đáp số: a/ 1120 ống nước

                            b/ 8,96km.

Vui học

Chiều cao của ba bạn Hiếu, Nam, Quân được mô tả như hình vẽ sau:

a) Hãy viết các số đo chiều cao của ba bạn Hiếu, Nam, Quân theo thứ tự từ thấp đến cao: …….

b) Hãy viết số đo chiều cao của mỗi bạn với đơn vị đo là đề-xi-mét:

Hiếu cao: …….dm; Nam cao: ……. dm; Quân cao: ……. dm

c) Hãy viết số đo chiều cao của mỗi bạn với đơn vị đo là xăng-ti-mét:

Hiếu cao: …….cm; Nam cao: ……. cm; Quân cao: ……. cm


Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định chiều cao của các bạn. Sau đó dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo để đổi các số đo sang đơn vị thích hợp.

Giải chi tiết:

a/ Số đo chiều cao của ba bạn Hiếu, Nam, Quân theo thứ tự từ thấp đến cao là:

                                    1,52m;             1,54m;             1,55m

b/ Số đo chiều cao của mỗi bạn với đơn vị đo là đề-xi-mét:

Hiếu cao: 15,4dm;       Nam cao: 15,2dm;                   Quân cao: 15,5dm

c/ Số đo chiều cao của mỗi bạn với đơn vị đo là xăng-ti-mét:

Hiếu cao: 154cm;        Nam cao: 152cm;                   Quân cao: 155cm 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Gửi bài