Cùng em học Toán 5 Tuần 5 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 18, 19 - Tuần 5 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 - Tiết 1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

15m = ……. cm                43dm = … cm                  26cm = ……. m

6km = ……. m                  4m = ……. km                     546dm = ……. m

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài.

Giải chi tiết:

15m = 1500cm                  43dm = 430cm                        6cm = \(\dfrac{{26}}{{100}}\)m

6m = 6000m                     4m = 4000m                           546dm = \(\dfrac{{546}}{{10}}\)m

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6km 210m = ……….

28m 70cm = ……….

8955m = ………. km ………. m

7km 35m = ………. m

4798m = ………. km ………. m

326dm = ………. m ………. dm

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài.

Giải chi tiết:

6km 210m = 6210m     

28m 70cm = 2870cm     

8955m = 8km 955m

7km 35m = 7035m     

4798m = 4km 798m 

326dm = 32m 6dm

Bài 3

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8 yến = ……….kg

    870kg = ……….yến

    5 tạ  = ……….kg

    6300kg = ……….tạ

    32 tấn = ……….kg

    42 000kg = ……….tấn

b) 4kg 128g = ……….g

    4512g = ……….kg ……….g

    32kg 7g = ……….g

    2009kg = ……….tấn ……….kg

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng.

Giải chi tiết:

a) 8 yến = 80kg     

    870kg = 87 yến

    5 tạ = 500kg 

    6300kg = 63 tạ

    32 tấn = 32000kg 

   42 000kg = 42 tấn

b) 4kg 128g = 4128g   

    4512g = 4 kg 512g

    32kg 7g = 32007g     

    2009kg = 2 tấn 9kg

Bài 4

Khoảng cách giữa nhà của các bạn An, Bình, Nam, Hòa được mô tả ở hình vẽ bên. Quan sát hình vẽ rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

 

a) Con đường ngắn nhất từ nhà An đến nhà Nam dài ……….

Con đường xa nhất từ nhà An đến nhà Nam dài ……….

b) Quãng đường từ nhà Bình đến nhà Hòa dài ……….

c) Bình nói rằng “Nếu đi đến nhà của tất cả các bạn thì An sẽ phảo đi hơn 1km”. Em có đồng ý với ý kiến của Bình không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm khoảng cách giữa nhà của các bạn rồi trả lời các câu hỏi.

Giải chi tiết:

a/ Quan sát hình vẽ ta có:

Khoảng cách từ nhà An đến nhà Bình dài 195m.

Khoảng cách từ nhà Bình đến nhà Nam dài 225m.

Khoảng cách từ nhà Nam đến nhà Hòa dài 590m.

Khoảng cách từ nhà Hòa đến nhà An dài 250m.

Ta thấy con đường ngắn nhất từ nhà An đi đến nhà Nam là đường từ nhà An đi qua nhà Bình rồi tới nhà Nam; con đường xa nhất từ nhà An đi đến nhà Nam là đường từ nhà An đi qua nhà Hòa rồi tới nhà Nam.

Do đó:                                 

Con đường ngắn nhất từ nhà An đi đến nhà Nam dài số mét là:

                        195 + 225 = 420 (m)

Con đường xa nhất từ nhà An đi đến nhà Nam dài số mét là:

                        250 + 590 = 840 (m)

b/ Quãng đường từ nhà Bình đi qua nhà Nam rồi đến nhà Hòa dài số mét là:

                        225 + 590 = 815 (m)

Quãng đường từ nhà Bình đi qua nhà An rồi đến nhà Hòa dài số mét là:

                        195 + 250 = 445 (m)

c/ Đổi 1km = 1000m

Nếu An đi đến nhà Bình, sau đó tới nhà Nam rồi tới nhà Hòa thì An đi số mét là:

                        195 + 225 + 590 = 1010 (m)

Nếu An đi đến nhà Hòa, sau đó tới nhà Nam rồi tới nhà Bình thì An đi số mét là:

                        250 + 590 + 225 = 1065 (m)

Mà 1010m > 1000m; 1065m > 1000m.

Do đó, nếu đi đến nhà của tất cả các bạn thì An sẽ phải đi hơn 1km.

Vậy Bình đã nói đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 5 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.