Cùng em học Toán 5 Tuần 3 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 11 - Tuần 3 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 - Tiết 1. Luyện tập chung - Tuần 3 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) \(3\dfrac{1}{2} + 2\dfrac{2}{5} =  \ldots \)

b) \(5\dfrac{3}{8} - 1\dfrac{2}{3} =  \ldots \)

c) \(6\dfrac{3}{4} \times 3\dfrac{7}{{13}} =  \ldots \)

d) \(9\dfrac{5}{6}:8\dfrac{1}{7} =  \ldots \)

Phương pháp giải:

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.

- Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

Lời giải chi tiết:

a) \(3\dfrac{1}{2} + 2\dfrac{2}{5} = \dfrac{7}{2} + \dfrac{{12}}{5} = \dfrac{{35}}{{10}} + \dfrac{{24}}{{10}} \)\(= \dfrac{{59}}{{10}}\)

b) \(5\dfrac{3}{8} - 1\dfrac{2}{3} = \dfrac{{43}}{8} - \dfrac{5}{3} = \dfrac{{129}}{{24}} - \dfrac{{40}}{{24}} \)\(= \dfrac{{89}}{{24}}\)

c) \(6\dfrac{3}{4} \times 3\dfrac{7}{{13}} = \dfrac{{27}}{4} \times \dfrac{{46}}{{13}} = \dfrac{{27 \times 46}}{{4 \times 13}} \)\(= \dfrac{{27 \times 2 \times 23}}{{2 \times 2 \times 13}} = \dfrac{{621}}{{26}}\)

d) \(9\dfrac{5}{6}:8\dfrac{1}{7} = \dfrac{{59}}{6}:\dfrac{{57}}{7} = \dfrac{{59}}{6} \times \dfrac{7}{{57}} \)\(= \dfrac{{413}}{{342}}\)

Bài 2

So sánh các hỗn số:

a) \(9\dfrac{3}{7} \ldots 8\dfrac{3}{7}\)                                            b) \(3\dfrac{2}{3} \ldots 3\dfrac{4}{5}\)

c) \(7\dfrac{5}{6} \ldots 8\dfrac{5}{6}\)                                            d) \(7\dfrac{4}{{12}} \ldots 7\dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải:

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số

Muốn so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.

Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số

Khi so sánh hai hỗn số:

- Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn và ngược lại hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì hỗn số đó nhỏ hơn.

- Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Hỗn số \(9\dfrac{3}{7}\) có phần nguyên là 9 và hỗn số \(8\dfrac{3}{7}\)có phần nguyên là 8.

Vì  9 > 8 nên \(9\dfrac{3}{7} > 8\dfrac{3}{7}\).

b) Ta có:  \(3\dfrac{2}{3} = \dfrac{{3 \times 3 + 2}}{3} = \dfrac{{11}}{3};\)              \( 3\dfrac{4}{5} = \dfrac{{3 \times 5 + 4}}{5} = \dfrac{{19}}{5}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

\(\dfrac{{11}}{3} = \dfrac{{11 \times 5}}{{3 \times 5}} = \dfrac{{55}}{{15}};\)               \(\dfrac{{19}}{5} = \dfrac{{19 \times 3}}{{5 \times 3}} = \dfrac{{57}}{{15}}\)

Vì \(\dfrac{{55}}{{15}} < \dfrac{{55}}{{15}}\) nên \(\dfrac{{11}}{3} < \,\,\dfrac{{19}}{5}\)

Vậy \(3\dfrac{2}{3} < \,\,3\dfrac{4}{5}\)

c) Hỗn số \(7\dfrac{5}{6}\) có phần nguyên là 7 và hỗn số \(8\dfrac{5}{6}\)có phần nguyên là 8.

Vì  7 < 8 nên \(7\dfrac{5}{6} < 8\dfrac{5}{6}\).

d) Ta có:  \(\dfrac{4}{{12}} = \dfrac{{4:4}}{{12:4}} = \dfrac{1}{3}\) 

Do đó:\(7\dfrac{4}{{12}} = 7\dfrac{1}{3}\).

Bài 3

Chuyển phân số thành phân số thập phân:

a) \(\dfrac{7}{{70}} =  \ldots \)                                              b) \(\dfrac{{21}}{{25}} =  \ldots \)

c) \(\dfrac{6}{{600}} =  \ldots \)                                            d) \(\dfrac{3}{{50}} =  \ldots \)

Phương pháp giải:

* Cách 1:

  - Tìm một số sao cho số đó nhân với mẫu số thì được \(10;\,100;\,1000;\,...\)

  - Nhân cả tử số và mẫu số với cùng số đó để được phân số thập phân.

* Cách 2:

  - Tìm một số sao cho mẫu số chia cho một số thì được \(10;\,100;\,1000;\,...\)

  - Chia cả tử số và mẫu số với cùng số đó để được phân số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{{70}} = \dfrac{{7:7}}{{70:7}} = \dfrac{1}{{10}}\)

b) \(\dfrac{{21}}{{25}} = \dfrac{{21 \times 4}}{{25 \times 4}} = \dfrac{{84}}{{100}}\)

c) \(\dfrac{6}{{600}} = \dfrac{{6:6}}{{600:6}} = \dfrac{1}{{100}}\) 

d) \(\dfrac{3}{{50}} = \dfrac{{3 \times 2}}{{50 \times 2}} = \dfrac{6}{{100}}\)

Bài 4

Viết các số đo (theo mẫu):

Mẫu: \(3m\;8dm = 3m + \dfrac{8}{{10}}m\) \(=3\dfrac{8}{{10}}m\)

a) \(5m \;2dm = …….\)

b) \(9m \;7dm = …….\)

Phương pháp giải:

Dựa vào ví dụ mẫu để làm bài.

Lời giải chi tiết:

a) \(5m\,\,2dm = 5m + \dfrac{2}{{10}}m = 5\dfrac{2}{{10}}m\). 

b) \(9m\,\,7dm = 9m + \dfrac{7}{{10}}m = 9\dfrac{7}{{10}}m\). 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
2.6 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 3 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài