Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

Bình chọn:
4.6 trên 110 phiếu
Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Thành phố Lạng Sơn

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Thành phố Lạng Sơn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 10

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 10 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận Bình Tân

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận Bình Tân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Vĩnh Quỳnh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Vĩnh Quỳnh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Bạc Liêu

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Bạc Liêu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 4

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 4 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục đào tạo Bến Tre

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục đào tạo Bến Tre với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hòa Bình

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hòa Bình với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải