ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 9

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh lớp 9

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Sinh học 9 sắp tới.

Xem chi tiết

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm học 2019-2020 Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm học 2020-2021 THCS Tân Tạo A

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 9 trường THCS Tân Tạo A - Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng.

Xem chi tiết

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm học 2020-2021 THCS Phú Thịnh

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm học 2020-2021 THCS Phú Thịnh - Vĩnh Long với cách giải nhanh và chú ý quan trọng.

Xem chi tiết

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2020-2021 THCS Kim Anh- Hải Dương

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2020-2021 THCS Kim Anh- Hải Dương với lời giải chi tiết và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất