ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 9

Bình chọn:
4.6 trên 111 phiếu
Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Thành phố Lạng Sơn

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Thành phố Lạng Sơn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 10

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 10 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận Bình Tân

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận Bình Tân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Vĩnh Quỳnh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Vĩnh Quỳnh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Bạc Liêu

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Bạc Liêu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 4

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 4 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục đào tạo Bến Tre

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục đào tạo Bến Tre với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hòa Bình

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hòa Bình với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất