Câu 7 trang 60 SGK Tin học lớp 8


Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước.

Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước

Lời giải : 

program Tinh_tong;

var     N,i:integer;

          S:longint;

begin

          write('Nhap so N = ');

          readln(N);

          S:= 0;

          for i:= 1 to N do                   

          if (i mod 3 = 0) then                

                begin

 

                   S:= S+i;

               end;

          writeln('Tong cua', N, 'so tư nhien dau tien S = ', S);

          readln;

end.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
2.6 trên 27 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Câu lệnh lặp

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài