Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)

Bình chọn:
4.3 trên 150 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ VănGửi bài