Việt Bắc (tiếp theo) - Tố Hữu

Bình chọn:
4.1 trên 57 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Các chương, bài khác