Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 7 đầy đủ các bài hk1, hk2 học sinh có thể làm trắc nghiệm online sau đó đối chiếu với lời giải chi tiết

Chương I. Thành phần nhân văn của môi trường

Chương này HS chú ý tìm hiểu về dân cư thế giới qua các tiêu chí: dân số, sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới, quần cư và đô thị hóa.

Có rất nhiều số liệu, bảng số liệu, biểu đồ được sử dụng trong chương này, HS cần lưu ý rèn luyện các kĩ năng làm việc với bảng số liệu, biểu đồ.

Chương II. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Để học tốt chương này, cần nắm chắc nội dung kiến thức liên quan đến các vấn đề về đặc điểm của đới nóng, môi trường xích đạo ẩm; môi trường nhiệt đới gió mùa; hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người ở đới nóng; dân số và sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường; di dân và bùng nổ đô thị ở đới nóng.

Chương III. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Chương III gồm các nội dung liên quan đến môi trường đới ôn hòa, hoạt động nông nghiệp và công nghiệp ở đới ôn hòa, đô thị hóa và ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.

Chương IV. Môi trường đới hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương IV chỉ đi sâu vào tìm hiểu về môi trường hoang mạc và hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.

Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Chương V chỉ đi sâu vào tìm hiểu về môi trường vùng núi và hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi.

Chương VI. Châu Phi

Chương VI tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên; đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi. Đồng thời, lưu ý đến phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi; tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi.

Châu Phi có khá nhiều vấn đề cần quan tâm, đây là châu lục nóng nhất thế giới; phần lớn các quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển; tình trạng đói nghèo, dịch bệnh, xung đột,… xảy ra thường xuyên.

Chương VII. Châu Mỹ

Đối với châu Mỹ, cần tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ; đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ. Ngoài ra, tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

HS chú ý đến hành trình C. Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỹ.

Chương VIII. Châu Nam Cực

Chương này đề cập đến vị trí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực; thiên nhiên châu Nam Cực.

Hiện nay, châu Nam Cực vẫn là châu lục không có dân cư sinh sống thường xuyên, còn nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu. HS cần chú ý đến phần kịch bản thay đổi của châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chương IX. Châu Đại Dương

Trong chương IX, HS cần tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên; đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a.

Chương X. Châu Âu

Đối với chương X, HS sẽ tìm hiểu về thiên nhiên; đặc điểm dân cư, xã hội; phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu và Liên minh châu Âu.

HS cần chú ý sử dụng các bản đồ, lược đồ liên quan đến nội dung kiến thức về châu Âu kể trên để dễ ghi nhớ hơn.