Đề thi kiểm tra môn sinh học lớp 10 có đáp án gồm đề kiểm tra 15 phút, 45 phút chương, bài, đề thi học kì 1, học kì 2.

Kiểm tra Chương 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

Kiểm tra Chương 2: Thành phần hóa học của tế bào

Kiểm tra Chương 3: Cấu trúc của tế bào

Kiểm tra học kì

Xem tất cả đề kiểm tra

Kiểm tra Chương 6,7: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Kiểm tra Chương 8: Virut và bệnh truyền nhiễm

Kiểm tra giữa kì

Xem tất cả đề kiểm tra

LỰA CHỌN LOẠI ĐỀ