Sau phút chia li (Trích Chinh phụ ngâm khúc)

Bình chọn:
4.4 trên 174 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn