Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn