Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Bình chọn:
4 trên 137 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn