Câu trần thuật đơn không có từ "là"

Bình chọn:
4.3 trên 175 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ VănGửi bài